Ljekarne Zubović su mjesto vašega zdravlja i ljepote!

Mini košarica

Cijepljenje je jedno od najvećih medicinskih dostignuća te najsnažnija i najekonomičnija mjera javnog zdravstva koje je danas dostupno.

Stoga je zdravstvena ustanova Ljekarne Zubović u suradnji s ordinacijom dr. Marija Sokić-Bigović, organizirala cijepljenje za pacijente koji imaju mogućnost i potrebu kupiti cjepivo u našim ljekarničkim jedinicama.

Cijepljenje je besplatno, a odvijat će se u ljekarničkoj jedinici u Relkovićevoj 32 (dvorišni ulaz), u terminima:

 • 19. listopada – ponedjeljak
 • 22. listopada – četvrtak
 • 23. listopada – petak

u vremenu od 14:30 do 16:00 sati.

Za sve dodatne informacije zvati na 035/366-255

Vaše ljekarne Zubović!

ČLANAK 1. Organizator
Organizator nagradne igre pod nazivom „ NAGRADNA IGRA L’Erbolario Set za ruke i usnice“, u nastavku Nagradna igra, su Ljekarne Zubović, Matije Antuna Relkovića 32, 35400 Nova Gradiška, u daljnjem tekstu Organizator.

ČLANAK 2. Trajanje i svrha Nagradne igre
Nagradna igra se održava u razdoblju od 07. rujna do 12. rujna 2020. godine, a odnosi se na području cijele Republike Hrvatske. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatorovih proizvoda na njegovoj službenoj Facebook stranici (https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/).

ČLANAK 3. Pravila
Pravila Nagradne igre su na web stranici Organizatora (www.ljekarne-zubovic.hr) i stupaju na snagu danom objave. Sudjelovanjem u ovoj Nagradne igre prihvaćaju se Pravila istog.

ČLANAK 4. Pravo sudjelovanja
U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 5. Kako sudjelovati u Nagradnoj igri
Sudionik u Nagradnoj igri može sudjelovati samo jednom tako da u razdoblju trajanja ove Nagradne igre službenu stranicu Ljekarne Zubović (https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/), podjeli objavu, te označi jednu osobu.

ČLANAK 6. Odabir dobitnika
Dobitnika Nagradne igre odabire stručni žiri pomoću RANDOM aplikacije. Na odluku žirija nije moguća pritužba.

ČLANAK 7. Diskvalifikacija
Organizator zadržava pravo diskvalifikacije sudionika, nakon, ali i za vrijeme trajanja Nagradne igre , u sljedećim slučajevima:- ako Sudionik prekrši ova Pravila,- ako je sadržaj koji Sudionik prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,- ako Sudionik koristi lažne ili dvostruke profile za osvajanje nagrade, ili ako postoji opravdana sumnja u postojanje istih,- ako Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata, ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt.

ČLANAK 8. Fond nagrada koji utvrđuje Organizator
Nagradni fond iznosi 128kn. Proizvod glasi ” Set za ruke i usnice Sfumature di Dalia” .Sudionici u ovom Nagradnoj igri pravo zahtijevati nagrade koje nisu navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

ČLANAK 9. Rezultati Nagradne igre
Ime Dobitnika koji osvoji nagradu, bit će objavljeno na stranici Organizatora (https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/) i na web stranici (www.ljekarne-zubovic.hr) najkasnije 2 sata od završetka Nagradne igre.

ČLANAK 10. Preuzimanje nagrade
Za preuzimanje nagrade, Dobitnik se mora javiti u inbox Facebook stranice https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/. Ako se Dobitnik ne javi u inbox Facebook stranice u roku 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, Dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se Dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od postavljanja obavijesti. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Nagradne igre prema Dobitniku.

ČLANAK 11: Porezi
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 12. Prihvaćanje i izmjene pravila
Sudionik Nagradne igre prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će pravovremeno obavijestiti sve Sudionike Nagradne igre objavom na Facebook stranici, odnosno web stranici.

ČLANAK 13. Zaštita osobnih podataka
Sudionik Nagradne igre prihvaća da se njegovi podaci koriste i objave u svrhu promocije ove Nagradne igre. Osobni podaci Sudionika bit će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Organizator neće imati pristup Sudionikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati Sudionikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Sudionici su ovlašteni u svakom trenutku usprotiviti se korištenju svojih osobnih podataka u svrhu promocije te zahtijevati da im se omogući uvid, dopuna, ispravak i brisanje podataka, kao i povlačenje dane suglasnosti. Pravo na brisanje vlastitih osobnih podataka i povlačenje dane suglasnosti moguće je ostvariti slanjem zahtjeva Organizatoru na e-mail adresu. Ostvarivanje prava na brisanje podataka i povlačenje suglasnosti smatrat će se odustankom od sudjelovanja u Nagradnoj igri.

ČLANAK 14. Izuzimanje Facebooka
Ova Nagradna igra nije ni na koji način povezan s Facebookom. Facebook ne promiče, ne sponzorira niti ne upravlja ovom Nagradnom igrom i oslobađa se svake odgovornosti spram svakog Sudionika.

ČLANAK 15. Mogućnost prekida Nagradne igre
Organizator zadržava pravo prekida Nagradne igre, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora.

ČLANAK 16. Pravna nadležnost
Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.

NAGRADNA IGRA L'Erbolario Set za ruke i usnice 🥳🎉Ljekarne Zubović vas nagrađuju s L'Erbolario Set za ruke i usnice…

Posted by Ljekarne Zubović on Monday, September 7, 2020

ČLANAK 1. Organizator
Organizator nagradne igre pod nazivom „NAGRADNA IGRA – COVID-19“, u nastavku Nagradna igra, su Ljekarne Zubović, Matije Antuna Relkovića 32, 35400 Nova Gradiška, u daljnjem tekstu Organizator.

ČLANAK 2. Trajanje i svrha Nagradne igre
Nagradna igra se održava u razdoblju od 22. srpnja do 26. srpnja 2020. godine, a odnosi se na području cijele HRVATSKE. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatorovih proizvoda na njegovoj službenoj Facebook stranici (https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/).

ČLANAK 3. Pravila
Pravila Nagradne igre su na web stranici Organizatora (www.ljekarne-zubovic.hr) i stupaju na snagu danom objave. Sudjelovanjem u ovoj Nagradne igre prihvaćaju se Pravila istog.

ČLANAK 4. Pravo sudjelovanja
U Nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

ČLANAK 5. Kako sudjelovati u Nagradnoj igri
Sudionik u Nagradnoj igri može sudjelovati samo jednom tako da u razdoblju trajanja ove Nagradne igre službenu stranicu Ljekarne Zubović (https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/), podjeli objavu, te označi jednu osobu.

ČLANAK 6. Odabir dobitnika
Dobitnika Nagradne igre odabire stručni žiri pomoću RANDOM aplikacije. Na odluku žirija nije moguća pritužba.

ČLANAK 7. Diskvalifikacija
Organizator zadržava pravo diskvalifikacije sudionika, nakon, ali i za vrijeme trajanja Nagradne igre , u sljedećim slučajevima:- ako Sudionik prekrši ova Pravila,- ako je sadržaj koji Sudionik prijavljuje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,- ako Sudionik koristi lažne ili dvostruke profile za osvajanje nagrade, ili ako postoji opravdana sumnja u postojanje istih,- ako Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata, ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt.

ČLANAK 8. Fond nagrada koji utvrđuje Organizator
Nagradni fond iznosi cca 50 kn. Proizvod glasi “Maskice po izboru dobitnice ili dobitnika” . Sudionici u ovom Nagradnoj igri pravo zahtijevati nagrade koje nisu navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

ČLANAK 9. Rezultati Nagradne igre
Ime Dobitnika koji osvoji nagradu, bit će objavljeno na stranici Organizatora (https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/) i na web stranici (www.ljekarne-zubovic.hr) najkasnije 2 sata od završetka Nagradne igre.

ČLANAK 10. Preuzimanje nagrade
Za preuzimanje nagrade, Dobitnik se mora javiti u inbox Facebook stranice https://www.facebook.com/LjekarneZubovic/. Ako se Dobitnik ne javi u inbox Facebook stranice u roku 48 sati od postavljanja obavijesti o osvojenoj nagradi, Dobitnik gubi pravo na nagradu te se ista dodjeljuje sljedećem plasiranom i nastavno tako dalje sve dok se Dobitnik ne odazove u roku od 72 sata od postavljanja obavijesti. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora Nagradne igre prema Dobitniku.

ČLANAK 11: Porezi
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

ČLANAK 12. Prihvaćanje i izmjene pravila
Sudionik Nagradne igre prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će pravovremeno obavijestiti sve Sudionike Nagradne igre objavom na Facebook stranici, odnosno web stranici.

ČLANAK 13. Zaštita osobnih podataka
Sudionik Nagradne igre prihvaća da se njegovi podaci koriste i objave u svrhu promocije ove Nagradne igre. Osobni podaci Sudionika bit će korišteni sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Organizator neće imati pristup Sudionikovom Facebook profilu, niti će se koristiti i pristupati Sudionikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni. Sudionici su ovlašteni u svakom trenutku usprotiviti se korištenju svojih osobnih podataka u svrhu promocije te zahtijevati da im se omogući uvid, dopuna, ispravak i brisanje podataka, kao i povlačenje dane suglasnosti. Pravo na brisanje vlastitih osobnih podataka i povlačenje dane suglasnosti moguće je ostvariti slanjem zahtjeva Organizatoru na e-mail adresu. Ostvarivanje prava na brisanje podataka i povlačenje suglasnosti smatrat će se odustankom od sudjelovanja u Nagradnoj igri.

ČLANAK 14. Izuzimanje Facebooka
Ova Nagradna igra nije ni na koji način povezan s Facebookom. Facebook ne promiče, ne sponzorira niti ne upravlja ovom Nagradnom igrom i oslobađa se svake odgovornosti spram svakog Sudionika.

ČLANAK 15. Mogućnost prekida Nagradne igre
Organizator zadržava pravo prekida Nagradne igre, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora.

ČLANAK 16. Pravna nadležnost
Ugovorne stranke su suglasne da će sve eventualne međusobne sporove proizašle iz ovog Pravilnika pokušati riješiti sporazumno, a ako to nije moguće, ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu.

NAGRADNA IGRA 🥳🎉Osvoji DVIJE MASKE ZA LICE po vlastitom izbboru 😷😁Ljekarne Zubović vas nagrađuju, osvoji DVIJE MASKE…

Posted by Ljekarne Zubović on Wednesday, July 22, 2020

[IZVLAČENJE NAGRADNE IGRE] Sretna dobitnica je @Lidija Sever (https://www.facebook.com/lidija.sever.7) koju molimo da se…

Posted by Ljekarne Zubović on Sunday, July 26, 2020

Maske za lice postale su obvezne u javnom prijevozu, a preporučljive su u zatvorenom prostoru. Ljekarne Zubović u svojoj ponudi ima nekoliko vrsta zaštitnih maski, a za vas smo izdvojili pamučne maske za višekratnu upotrebu.

Maska za lice troslojna
Cijena: 164,50kn (pakovanje od 50 komada)

Višekratna pamučna maska za lice ZA DJECU
Cijena: 12,19kn

Višekratna pamučna maska za lice BIJELA
Cijena: 12,48kn

Višekratna pamučna maska za lice CRNA
Cijena: 12,48kn

Pamučna maska za lice CRNA – Periva dvoslojna višekratna maska od 100% pamuka. Skupljanje po dužini 2%; po širini 1,0%. Atest: DA
HRVATSKI PROIZVOD – Vaš Salvus!

Zaštitna maska vid je fizičke barijere između nosa i usta osobe te njezine okoline, a poznata je još i pod nazivom kirurška maska.

Kirurška zaštitna maska ima najčešće tri sloja građena od mikro- i nanovlakana polimera koji djeluju kao filtar tako što zaustavljaju prodor mikroorganizama. Na zaštitnoj maski uočljiva su tri nabora koji služe za rastezanje maske kako bi se njome prekrilo područje od nosa do podbratka.

Postoji nekoliko načina postavljanja maske: pričvršćivanjem za uši, pričvršćivanjem pomoću elastične vrpce na stražnji dio glave između tjemena i zatiljka ili pak pričvršćivanjem putem mašne ukoliko su na masku nadovezane četiri odvojene trake.

Iako je korisna kao fizička barijera, maska nije učinkovita u filtriranju mikronskih čestica koje se oslobađaju kihanjem, šmrcanjem i potom prenose zrakom stoga ne osigurava potpunu zaštitu od zaraze. Prije prve upotrebe potrebno ju je oprati. Maska je funkcionalna do maksimalno četiri sata, nakon čega ju je potrebno skinuti i oprati. Nakon toga maska se može opet koristiti.

Kako staviti i skinuti zaštitnu masku?

Pravilno rukovanje maskom također pridonosi njezinoj glavnoj funkciji – zaštiti od širenja infekcije. Najvažnije što osoba mora imati na umu jest činjenica da su zaštitne maske namijenjene jednokratnoj uporabi. Dakle, nakon nošenja maska se mora pravilno skinuti i zbrinuti. Ukoliko za vrijeme nošenja maska postane vlažna, vrijeme je za promjenu.

Upute za pravilno postavljanje i skidanje kirurške maske trebale bi se nalaziti na pakiranju proizvoda.

Prilikom postavljanja potrebno je pratiti sljedeće korake:

 • prije dodirivanja maske oprati ruke sapunom i vodom ili dezinficijensom za ruke;
 • izvaditi masku iz pakiranja i provjeriti da nema oštećenja ili rupa na bilo kojoj strani;
 • provjeriti koja je stražnja, a koja prednja strana maske (prednja strana uglavnom je zelene, a stražnja bijele boje);  lice dodiruje stražnja strana maske;
 • pričvrstiti masku za lice na pravilan način ovisno o njezinom tipu (za uši, zatiljak ili s mašnom);
 • čvrsti rub maske prilagoditi obliku nosa;
 • donji dio maske potegnuti prema dolje kako bi se kompletno prekrilo područje usta i podbratka.

Prilikom skidanja maske potrebno je pridržavati se sljedećih uputa:

 • prije diranja maske oprati ruke sapunom i vodom ili dezinficijensom za ruke te izbjegavati kontakt s tijelom maske s obzirom da je taj dio kontaminiran;
 • maske koje se pričvršćuju za uši treba uhvatiti za obje petlje, istodobno ih nategnuti i skinuti;
 • maske koje se pričvršćuju s mašnom skidaju se tako da se prvo otpusti donja mašna, zatim gornja, a potom se maska odmakne od lica;
 • maske s elastičnom trakom skidaju se tako da se preko glave provuče prvo donja, a zatim gornja traka;
 • masku treba staviti u plastičnu vrećicu i baciti u smeće, a poslije ruke još jednom dobro oprati sapunom i vodom ili dezinficijensom za ruke.

Jačanje imunološkog sustava u pravilu je vrlo jednostavno. Prvi je cilj opskrbiti imunološki sustav hranjivim tvarima kroz prehranu ili dodatke prehrani. Drugi je cilj uključiti u život dovoljnu količinu sna te fizičku aktivnost. Treći je cilj pokušati smanjiti stres na najmanju moguću mjeru jer je dokazano da stres smanjuje imunološku obranu organizma. Jačanjem imunološkog sustava ne samo da branimo organizam od prehlade i gripe nego ga i čuvamo od kroničnih bolesti.

 Vitamin C je najistraživaniji vitamin za koji je dokazano da ojačava imunološki sustav odnosno obranu organizma.

 Vitamin C dolazi u važnu interakciju s nekoliko ključnih hranjivih tvari u tijelu. Bitno povećava apsorpciju i metabolizam željeza, čak i onog unesenog hranom. Poboljšava i apsorpciju kalcija jer se kalcijev askorbat lakše apsorbira od ostalih oblika. Nadalje, prekomjeran unos vitamina A ima manje toksično djelovanje u tijelu ako je vitamin C dostupan. Vitamin C sudjeluje u regeneraciji vitamina E.

 Vitamin C je glavni vodotopljivi antioksidans u tijelu koji suzbija slobodne radikale i sprječava oštećenja u vodenom okolišu, kako unutar tako i izvan stanice. Dugoročna posljedica prekomjernog štetnog djelovanja slobodnih radikala unutar stanica na DNK je rak. Osobito u onim dijelovima tijela gdje je dioba stanica izuzeto brza, kao što je to slučaj s probavnim sustavom. Sprječavanje mutacija DNK zapravo je sprječavanje nastanka raka. Ovo je možda razlog zašto se odgovarajući unos vitamina C povezuje sa smanjenom opasnosti od raka crijeva i zašto se kardiovaskularne bolesti, bolesti zglobova i siva mrena pripisuju nedostatku ovog vitamina.

 Vitamin C, koji je važan za kvalitetan rad imunološkog sustava, dobar je i za sprječavanje prehlada i može se pokazati korisnim u prevenciji ponavljajućih infekcija uha. Da bi zaštitio tijelo od infekcija, vitamin C se oslanja na najrazličitije mehanizme, kao što su bijele krvne stanice, komplementi i interferoni, i istodobno je izuzetno važan za funkcioniranje ovih komponenti imunološkog sustava.

Vitaminom C osobito se koriste imunološki sustav i sustav za detoksikaciju tako da svako opterećivanje ovih sustava može dovesti do njegovog nedostatka. Kad je tijelo izloženo toksinima, vitamin C je potreban za njihovo obrađivanje i uklanjanje. Stoga i prekomjerno izlaganje toksinima može predstavljati rizičan čimbenik za nedostatak.

Pušenje i pasivno pušenje također povećavaju opasnost od nedostatka vitamina C.

Stres je danas neizbježan u svakodnevnim situacijama i ne utječe dobro na naše zdravlje te ga, nažalost, ne možemo kontrolirati.

 Iz portfelja Yasenkinih proizvoda na raspolaganju su Vam šumeće tablete s 1000 mg vitamina C. Korištenjem jedne do dvije šumeće tablete na dan, u kratkom roku možete podići svoj imunološki sustav na najjednostavniji način.

Yasenka Imuno C1000 eff a20, proizvod koji sadrži 1000 mg vitamina C, u obliku šumećih tableta, i

Yasenka Imuno C1000 plus Zn eff a20, proizvod koji sadrži 1000 mg vitamina C uz dodatak cinka, u obliku šumećih tableta. 

Učinite odmah nešto za sebe, dopunite svoju prehranu Yasenkinim vitaminom C i podignite svoj imunološki sustav na najbrži mogući način. Time ćete ne samo smanjiti stres već i zaštititi sebe i svoju obitelj.

Vijest preuzeta sa yasenka.hr

Sign Up Newsletter

Sign up our newsletter and save 25% off for the next purchase!

Subscribe to our newsletters and don’t miss new arrivals, the latest fashion updates and our promotions.